OM OSS:

Ansatte

Godkjenninger

Håndverkere fra Flekkerøy er kjent langt utenfor Kristiansands grenser for å legge mye yrkesstolthet inn i hvert hammerslag.

Dette har ført til at vi i mange år har hatt følgende enkle prinsipp for løpende å komplettere et godt lag med fagfolk; vi henter ut tømrerlærlinger som gjerne kommer fra Flekkerøy - og som vi aller helst kjenner foreldrene til.

Deretter lærer våre byggmestre opp den nye lærlingen i faget som vi er så stolte av.

Og så snart  svenneprøven er bestått, utfordrer vi alle til umiddelbart å hive seg rett på 2 år med mesterutdanning.

Denne enkle filosofien har ført til at vi i dag består av 17 mann vi er stolte av å ha med på laget vårt!

Ytterligere har det ført til at 60% av våre ansatte enten er byggmestre eller er under utdanning for å bli dette!
Vår mest erfarne byggmester har idag 40 års bransjeerfaring.  

 

Men la oss gå tilbake til begynnelsen: 
Da Kristiansand kommune skulle bygge nye omsorgsboliger på Flekkerøy, var det svært naturlig at lokale byggmestre samarbeidet om dette. Prosjektet ble gjennomført innen frist - og under budsjett.

De fleste fagfolkene fra prosjektet var så fornøyde med samarbeidet at de i fellesskap stiftet Flekkerøy Bygg- og Entreprenørselskap AS, høsten 1996.

Siden har vi utviklet oss stødig videre innenfor våre to hovednisjer; arkitekttegnede boliger og brygger.

For 15 år siden besluttet vi oss for å bidra til å skape spennende oppgaver til våre ansatte ved å gå inn i begynnelsen av vår bransjes verdikjede. Det vil si ved også å satse på eiendom, regulering og oppføring av leiligheter og boligfelt. Pr i dag har dette ført til at vi er eiere/medeiere i anslagsvis 300 boenheter under planlegging eller utførelse.
Noen av disse ser du mer info om ved å klikke her.

Denne satsingen førte til at vi i 2008 vurderte det som hensiktsmessig å døpe om Flekkerøy Bygg- og Entreprenørselskap AS til Øygruppen AS som igjen ble morselskap for de forskjellige eiendomsselskapene vi i mellomtiden hadde investert i. Samtidig stiftet vi Flekkerøy Bygg AS - og overførte alle våre ansatte til dette selskapet som nå utelukkende har fokus på byggeprosjekter for privatpersoner og for Øygruppen AS.

Til deg som leser dette og som kanskje går med byggeplaner i et eller annet format: Uansett hvilket foretak du velger til å hjelpe deg videre; sjekk ut deres referanser, prat med deres kunder, og se til at selskapet har økonomisk ryggrad til å tåle en motbakke eller to. Noe kjedeligere enn å oppleve at boligdrømmen skulle bli et økonomisk boligmareritt, kan vi vanskelig se for oss.