GODKJENNINGER:

60% av våre ansatte er utdannet som byggmestre eller holder på med mesterutdanningen.
Vi bruker derfor - med rette - mesterlogoen som en del av vår logo.

Alle våre ansatte kan du sjekke hos Mesterregisteret ved å kopiere navnene fra
Om oss/Ansatte og legge dem inn her.

 

Godkjenningsmerke

  Ytterligere har Flekkerøy Bygg AS sentral godkjenning hos Statens Bygningstekniske Etat for  
  følgende funksjoner: Ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Som utførende er vi godkjent i  
  tiltaksklasse 2, dvs mellomstore bygg som barnehager, leilighetsbygg, skoler og liknende.

  Klikk her for å se vår sentrale godkjenning som gir oss rett til å benytte logoen til venstre i vår   
  markedsføring.